WYCENY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług prosimy o wypełnienie formularza lub bezpośredni kontakt
z naszym biurem. Z przyjemnością pomożemy Państwu.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Przeczytaj Politykę ochrony danych osobowych

Wyceny wykonuje się zwykle w związku z potrzebą przeprowadzenia transakcji. Transakcją może być kupno/sprzedaż aktywa (np. akcji, udziałów, praw do znaku towarowego, nieruchomości czy majątku ruchomego) jak i wniesienie aportem wycenianego aktywa.
Dokonanie rzetelnej wyceny jest również niezbędne w przypadku łączenia się podmiotów gospodarczych (ustalenie parytetu wymiany), ich przekształcenia (zmiana formy prawnej) jak również podziału lub wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Należy pamiętać, że po transakcji przedmiot wyceny zaczyna swoje „drugie życie” - aktywo będące przedmiotem transakcji jest zazwyczaj wprowadzane do ksiąg nabywcy po określonej wartości, która może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe nabywającego je przedsiębiorstwa. W zależności od rodzaju aktywa może ono być amortyzowane lub podlegać obowiązkowi wykonywania corocznych testów weryfikujących czy nie nastąpiła trwała utrata wartości (ang. impairment of assets).
Z uwagi na rosnące znaczenie sprawozdawczości finansowej, jest niezwykle istotne aby w momencie wykonywania wyceny uwzględnić wszystkie aspekty z nią związane oraz przewidzieć w jaki sposób wyniki wyceny przełożą się na przyszłe wyniki finansowe, a w konsekwencji, na wartość przedsiębiorstwa dla jego właścicieli.
Niektóre aktywa, po spełnieniu określonych warunków, mogą znacząco przyczynić się do poprawy przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa, dzięki możliwym do zastosowania rozwiązaniom w zakresie optymalizacji podatkowej.
Możemy dla Państwa rzetelnie i niezależnie wycenić: Wyceny wykonujemy na potrzeby:
 • transakcji kupna/sprzedaży
 • ustalenia wartości aportu
 • określenie parytetu wymiany akcji/udziałów
 • wydzielenia/sprzedaży części przedsiębiorstwa
 • przekształcenia (zmiana formy prawnej) przedsiębiorstwa
 • podziału przedsiębiorstwa
 • likwidacji przedsiębiorstwa (jako biegły sądowy)
 • sporów sądowych
 • wykupów menedżerskich
 • przymusowych wykupów
 • alokacji ceny zakupu (ang. purchase price allocation)
 • weryfikacji utraty wartości aktywów (ang.impairment of assets testing)

UDOSTĘPNIJ

linkedin