DORADZTWO TRANSAKCYJNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług prosimy o wypełnienie formularza lub bezpośredni kontakt
z naszym biurem. Z przyjemnością pomożemy Państwu.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Przeczytaj Politykę ochrony danych osobowych

Transakcje kupna-sprzedaży czy łączenia firm (lub ich części), podobnie jak wejście do spółki nowego inwestora (branżowego lub finansowego), są procesami skomplikowanymi, wymagającymi specjalistycznej wiedzy z różnych obszarów. Dlatego muszą być one nie tylko starannie przygotowane ale i właściwie przeprowadzone.

Nasi doradcy z zespołu fuzji i przejęć wykonają niezbędne analizy, określą potencjalne korzyści, zidentyfikują ryzyka związane z transakcją oraz przygotują strategię negocjacyjną. W naszych analizach uwzględniamy nie tylko aspekty finansowe ale także dokonujemy przeglądu kluczowych obszarów działalności operacyjnej.

Przejmujący firmę inwestor branżowy wiążę z transakcją określone oczekiwania np. wejście na nowy rynek, uzupełnienie oferty produktowej czy uzyskanie efektów synergii w różnych obszarach działalności. Z kolei inwestorzy finansowi, poszukują możliwości rozwoju firmy, poprzez dostarczenie jej niezbędnego kapitału, przy czym w odróżnieniu od inwestorów branżowych, zakładają oni wyjście z inwestycji, zwykle w perspektywie kilku lat.

Ze strony nabywcy angażowane są zwykle istotne środki finansowe, które często trzeba pozyskać, dlatego aby rzetelnie określić wartość przedmiotu transakcji niezbędne jest wykonanie niezależnej, rzetelnej wyceny przejmowanej firmy. Niezależna wycena stanowi podstawę do określenia punktu rozpoczęcia negocjacji cenowych oraz wyznaczenia maksymalnej ceny jaką nabywca jest gotów zapłacić.

W celu określenia wartości przejmowanego przedsiębiorstwa przygotowujemy kompleksowe modele finansowe, pozwalające na przeanalizowanie wartości przejmowanej firmy pod kątem wrażliwości na kluczowe parametry finansowe i operacyjne, związane z jej funkcjonowaniem.

Jednym z kluczowych elementów procesu transakcyjnego jest prawidłowe określenie ryzyk związanych zarówno z firmą będącą celem przejęcia jak i z samą transakcją. Służy temu przeprowadzenie przeglądu przedinwestycyjnego czyli due diligence. Więcej informacji na temat due diligence znajdą Państwo klikając tutaj.

Niezależna wycena w połączeniu z wykorzystaniem modelowania finansowego oraz due diligence są kluczowymi elementami budowania strategii negocjacyjnej.

Z perspektywy sprzedającego, niezależnie czy jest nim inwestor branżowy czy finansowy, zasadniczym celem jest uzyskanie jak najkorzystniejszych parametrów wyjścia z inwestycji. W zależności od preferencji właściciela mogą one obejmować nie tylko cenę, ale także harmonogram i sposób zapłaty. Zbywający pozyskuje zwykle w wyniku transakcji istotne środki finansowe, zatem jest istotne aby w toku negocjacji wypracować takie warunki transakcji, które także ze względów podatkowych, będą korzystne dla obu stron.

Naszym celem jest doprowadzenie do transakcji w możliwie krótkim czasie i w najkorzystniejszych warunkach jakie obie strony mogą zaakceptować. W ramach doradztwa z zakresu fuzji i przejęć możemy dla Państwa:

  • nawiązać kontakt z potencjalnymi inwestorami
  • wytypować firmy do przejęcia
  • zaprojektować strukturę transakcji
  • sporządzić niezależną wycenę
  • wykonać kompleksowe due diligence
  • zidentyfikować ryzyka związane z transakcją
  • opracować strategię negocjacyjną
  • zapewnić wsparcie w negocjacjach
  • przygotować dokumentację transakcyjną
  • wspierać i koordynować działania innych doradców

 

UDOSTĘPNIJ

linkedin