MODELOWANIE FINANSOWE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług prosimy o wypełnienie formularza lub bezpośredni kontakt
z naszym biurem. Z przyjemnością pomożemy Państwu.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Przeczytaj Politykę ochrony danych osobowych

Modelowanie finansowe jest integralną częścią procesu decyzyjnego niemal każdego przedsięwzięcia gospodarczego. Modelowanie finansowe jest powszechnie wykorzystywane na potrzeby wycen, pozyskania finansowania, oceny projektów inwestycyjnych, a także dla celów rachunkowości finansowej i zarządczej.

 

W ramach naszych usług z zakresu modelowania finansowego opracowujemy zaawansowane modele finansowe, dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb, z uwzględnieniem kluczowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wspierające strategiczne decyzje właścicieli i zarządów.

 

W zakresie modelowania finansowego możemy dla Państwa m. in. przygotować modele finansowe:

  • wspomagające decyzje strategiczne w zakresie fuzji i przejęć, z uwzględnieniem wyceny przejmowanej firmy, oszacowania oczekiwanych efektów synergii oraz projekcji przepływów pieniężnych i wyników finansowych po przejęciu lub połączeniu,
  • na potrzeby sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
  • dla celów sprawozdawczości finansowej, w tym w zakresie wycen, testów na trwałą utratę wartości aktywów (ang.impairment of assets testing) czy alokacji ceny zakupu (ang. purchase price allocation),
  • na potrzeby rachunkowości zarządczej,
  • do sporządzenia biznes planów i oceny projektów inwestycyjnych,
  • zgodne z wymogami banków w procesie pozyskiwania finansowania w formie kredytu bankowego.

 

 

UDOSTĘPNIJ

linkedin