DUE DILIGENCE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług prosimy o wypełnienie formularza lub bezpośredni kontakt
z naszym biurem. Z przyjemnością pomożemy Państwu.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Przeczytaj Politykę ochrony danych osobowych

Due diligence jest jednym z kluczowych elementów poprzedzających niemal każdą transakcję kupna-sprzedaży firmy (bądź jej części) lub przystąpienie do spółki nowego inwestora (branżowego lub finansowego).

 

W zależności od tego czy due diligence jest wykonywane dla kupującego (ang. buy-side due diligence) czy sprzedającego (ang.vendor due diligence) ma ono różne cele.

 

Due diligence dla kupującego jest istotnym procesem poprzedzającym podjęcie ostatecznej decyzji przez inwestora branżowego lub finansowego co do złożenia wiążącej oferty nabycia innego przedsiębiorstwa (lub jego części).

 

Jednym z celów due diligence jest zidentyfikowanie istotnych ryzyk związanych zarówno z przejmowaną firmą jak i z samą transakcją. Profesjonalnie wykonane due diligence pozwala potencjalnemu nabywcy doskonale poznać firmę będącą celem przejęcia zarówno od strony finansowej jak i operacyjnej, z uwzględnieniem kluczowych obszarów funkcjonowania przejmowanej firmy.

 

Szeroka wiedza jaką dzięki due diligence kupujący pozyskuje na temat przejmowanej firmy za pośrednictwem niezależnego doradcy może znacząco poprawić pozycję negocjacyjną nabywcy co bardzo często skutkuje uzyskaniem wymiernych korzyści w postaci zarówno niższej ceny nabycia jak i wprowadzenia do umowy kupna-sprzedaży odpowiednich zapisów, zabezpieczających interesy przejmującego.

 

Dobrze przeprowadzone due diligence pozwala również na zweryfikowanie założeń kupującego odnośnie oczekiwanych korzyści z transakcji, w tym w zakresie możliwych do uzyskania efektów synergii, oraz potwierdzenie czy przejmowana firma ma zdolności do dalszego rozwoju i generowania zysków w przyszłości na poziomie, który zagwarantuje inwestorowi określoną stopę zwrotu.

 

Celem due diligence wykonywanego dla sprzedającego (ang. vendor due diligence) jest jak najlepsze przygotowanie firmy do sprzedaży.

 

Dzięki zidentyfikowaniu przez niezależnego doradcę problemów i ryzyk, które może wykryć podczas przeglądu firmy potencjalny inwestor, jej właściciele i zarządzający zyskują czas na ich wyeliminowanie lub znaczące ograniczenie jeszcze przed dopuszczeniem potencjalnego nabywcy do badania firmy. W konsekwencji sprzedający może istotnie poprawić swoją pozycję negocjacyjną i uzyskać znacznie korzystniejsze warunki wyjścia z inwestycji.

 

Nasz zespół wspierający transakcje dysponuje bogatym, praktycznym doświadczeniem w przeprowadzaniu due diligence. Do tej pory wykonaliśmy kilkadziesiąt takich projektów dla inwestorów działających w różnych sektorach gospodarki. Wykonywaliśmy due diligence firm działających w branży FMCG, chemicznej, farmaceutycznej, usług z zakresu ochrony zdrowia, ubezpieczeniowej, IT, energetycznej, transportowej i wielu innych.

 

Poza due diligence finansowo-operacyjnym, we współpracy z naszymi partnerami możemy dla Państwa wykonać kompleksowe due diligence, obejmujące również zagadnienia prawne i podatkowe, a także skoordynować prace innych Państwa doradców.

 

Ponadto zakres współpracy może obejmować również wyceny lub pełne doradztwo transakcyjne.

 

UDOSTĘPNIJ

linkedin