WYCENY

Wyceny wykonuje się zwykle w związku z potrzebą przeprowadzenia transakcji. Transakcją może być kupno/sprzedaż aktywa (np. akcji, udziałów, praw do znaku towarowego, nieruchomości czy majątku ruchomego) jak i wniesienie aportem wycenianego aktywa.

DORADZTWO TRANSAKCYJNE

Doradztwo transakcyjne
Transakcje kupna-sprzedaży czy łączenia firm, podobnie jak wejście do spółki nowego inwestora są procesami skomplikowanymi, wymagającymi specjalistycznej wiedzy z różnych obszarów. Dlatego muszą być one nie tylko starannie przygotowane ale i właściwie przeprowadzone.

DUE DILIGENCE

Due diligence jest jednym z kluczowych elementów poprzedzających niemal każdą transakcję kupna-sprzedaży firmy (bądź jej części) lub przystąpienie do spółki nowego inwestora (branżowego lub finansowego). W zależności od tego czy due diligence jest wykonywane dla kupującego (ang. buy-side due diligence) czy sprzedającego (ang. vendor due diligence) ma ono różne cele. Due diligence dla kupującego jest istotnym procesem poprzedzającym podjęcie ostatecznej decyzji przez inwestora branżowego lub finansowego co do złożenia wiążącej oferty nabycia innego przedsiębiorstwa (lub jego części).Jednym z celów due diligence jest zidentyfikowanie istotnych ryzyk związanych zarówno z przejmowaną firmą jak i z samą transakcją. Profesjonalnie wykonane due diligence pozwala potencjalnemu nabywcy doskonale poznać firmę będącą celem przejęcia zarówno od strony finansowej jak i operacyjnej, z uwzględnieniem kluczowych obszarów funkcjonowania przejmowanej firmy.

obrazek

DORADZTWO BIZNESOWE

Doradztwo transakcyjne
W zakresie doradztwa biznesowego możemy dla Państwa wykonać analizy rynkowe i branżowe sporządzić biznes plan opracować studium wykonalności (ang. feasibility study) dokonać oceny projektu inwestycyjnego pozyskać finansowanie w formie kredytu bankowego lub pożyczki przygotować dokumentację na potrzeby pozyskania kredytu bankowego sporządzić prospekt emisyjny (emisja akcji lub obligacji) lub dokument informacyjny opracować system rachunkowości zarządczej uwzględniający możliwości użytkowanego przez Klienta systemu finansowo-księgowego oraz rozwiązań z zakresu IT dokonać przeglądu i optymalizacji rozwiązań z zakresu sprawozdawczości finansowej w celu poprawy wyników finansowych firmy wykonać analizę finansową i operacyjną firmy sporządzić plan restrukturyzacji finansowej i operacyjnej

DORADZTWO STRATEGICZNE

W ramach doradztwa strategicznego możemy dla Państwa wykonać analizę strategiczną firmy w poszczególnych obszarach jej funkcjonowania, sporządzić plan restrukturyzacji finansowej i operacyjnej, określić kluczowe czynniki sukcesu, opracować strategię zawierającą zdefiniowane cele strategiczne oraz określenie zasobów niezbędnych do jej realizacji, zdefiniować procedury monitorowania i mierniki stopnia wdrożenia strategii.

Doradztwo transakcyjne

MODELOWANIE FINANSOWE

obrazek
Modelowanie finansowe jest integralną częścią procesu decyzyjnego niemal każdego przedsięwzięcia gospodarczego. Modelowanie finansowe jest powszechnie wykorzystywane na potrzeby wycen, pozyskania finansowania, oceny projektów inwestycyjnych, a także dla celów rachunkowości finansowej i zarządczej. W ramach naszych usług z zakresu modelowania finansowego opracowujemy zaawansowane modele finansowe, dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb, z uwzględnieniem kluczowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wspierające strategiczne decyzje właścicieli i zarządów.

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest złożonym procesem, który bardzo często wymaga zaangażowania istotnych zasobów finansowych i kapitału ludzkiego. Kluczowym warunkiem udanej restrukturyzacji jest szybkie zdiagnozowanie problemów wymagających rozwiązania oraz prawidłowe określenie i pozyskanie zasobów potrzebnych do jej skutecznego przeprowadzenia.

obrazek

KONTAKT

Trio Corporate Finance Sp. z o.o. sp. K.

Budynek North Gate, VI piętro
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel.: +48 22 614 12 43
fax: +48 22 332 57 01
e-mail: trio@triocf.com

NAPISZ WIADOMOŚĆ

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług prosimy o wypełnienie formularza lub bezpośredni kontakt
z naszym biurem. Z przyjemnością pomożemy Państwu.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Przeczytaj Politykę ochrony danych osobowych