DORADZTWO BIZNESOWE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług prosimy o wypełnienie formularza lub bezpośredni kontakt
z naszym biurem. Z przyjemnością pomożemy Państwu.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Przeczytaj Politykę ochrony danych osobowych

Nasze doradztwo biznesowe, zawierające zarówno rozwiązania krótko- jak i długoterminowe, nakierowane jest przede wszystkim na wspieranie właścicieli i zarządów firm w realizacji strategii rozwoju  oraz budowania wartości firmy.

W zakresie doradztwa biznesowego możemy dla Państwa:

 • wykonać analizy rynkowe i branżowe
 • sporządzić biznes plan
 • opracować studium wykonalności (ang. feasibility study)
 • dokonać oceny projektu inwestycyjnego
 • pozyskać finansowanie w formie kredytu bankowego lub pożyczki
 • przygotować dokumentację na potrzeby pozyskania kredytu bankowego
 • sporządzić prospekt emisyjny (emisja akcji lub obligacji) lub dokument informacyjny
 • opracować system rachunkowości zarządczej uwzględniający możliwości użytkowanego przez Klienta systemu finansowo-księgowego oraz rozwiązań z zakresu IT
 • dokonać przeglądu i optymalizacji rozwiązań z zakresu sprawozdawczości finansowej w celu poprawy wyników finansowych firmy
 • wykonać analizę finansową i operacyjną firmy
 • sporządzić plan restrukturyzacji finansowej i operacyjnej

Na potrzeby świadczenie usług doradztwa biznesowego wykorzystujemy zaawansowane narzędzia z zakresu modelowania finansowego, dostosowane do indywidulanych potrzeb naszych Klientów.

UDOSTĘPNIJ

linkedin